Til forsiden

Beboerforeningens og Udviklingsselskabets historie
fra 1969 til i dag i meget korte træk

Nørager Sogns Beboerforening blev dannet den 27. februar 1969.
   Det var i forbindelse med, at ønsket om at have et sted hvor man kunne samles blev muligt, da kommunen ikke længere havde brug for klasseværelser til skolebørn i Nørager.
   Foreningen blev dannet, så den kunne overtage den gamle gymnastiksal på rimelige vilkår.
   Dermed blev grundstenen lagt for Nøragers fremtid. Beboerforeningen har sammen med Boldklubben været medvirkende til, at Nørager ikke er en soveby, som så mange andre byer af den størrelse.
 

Beboerforeningen har arrangeret mange forskellige aktiviteter igennem årene. Dilettant forestilling i marts måned har i mange år været fast. Sommerfesten er en anden årlig begivenhed, som foreningen sammen med Boldkluben arrangerer. Ofte med festligt og farvestrålende optog – både med pigegarde, folkedansere, pyntede vogne og meget mere.
   Sankt Hans fest har de to foreninger også arrangeret i flere år. Og høstfest. Og hyggeaften før jul med underholdning, oplæsning, Luciaoptog og ikke mindst hygge ved kaffebordene.
   Loppemarkeder er forsøgt mange gange. Det første af slagsen havde samlet så mange mennesker, som aldrig tidligere var set i Nørager.
 

Beboerforeningens bestyrelse har i alle årene været en slags talerør til kommunaltbestyrelsen i mange forskellige sager. Kloakbidrag var et varmt emne engang, skolevejen til Langhøjskolen i Vivild, kollektiv trafikken, bogbussens tilstedeværelse i Nørager, kvaliteten af vores drikkevand, gadebelysningen – det er alle eksempler på sager, som Beboerforeningen har været involveret i.
   I 1985 købte Beboerforeningen to byggegrunde på tilsammen 2000kvm af Chr. Johnsen. Arealet skulle bruges til henholdsvis parkeringsplads, skolebusholdeplads, bogbusholdeplads og grønt område/legeplads. På legepladsen er etableret gynger og andre legeredskaber. Skolebus- og bogbusholdeplads stiller Beboerforeningen til rådighed. Et læskur er etableret af kommunen.
   Bygningen af almennyttige boliger i Nørager i flere omgange er noget, som Beboerforningen har arbejdet hårdt for og som giver mulighed for, at en gruppe borgere kan blive boende i det område, de nu en gang har valgt.
 

En anden grundsten blev lagt i 1990, da Nørager Sogns Beboerforenings Udviklingsselskab ApS blev dannet. Formålet var oprettelsen af en børnehave og aktivitetsus.
   Den kedelige udvikling der havde været de sidste 30 år med lukning af skole, mejeri, brugsforening, slagter, brødudsalg og nedlægninger af landbrug m.m. skulle gerne vendes, så der stadig var udvikling i byen.
   I september 1989 havde en forældregruppe rettet henvendelse til det sociale udvalg i Rougsø, der, til alles overraskelse, var positivt stemt for ønskerne om etablering af en børnehave i denne ende af kommunen, men de havde ingen penge til bygningen af en børnehave.
   Det blev anledningen til en lykkelig alliance mellem forældre og børn på den ene side og Beboerforningen på den anden side. Beboerforeningens bestyrelse havde drøftelser med kommunen i efteråret 1989 – og i foråret 1990 var der stor aktivitet med en lang række møder i bestyrelsen med forældregruppen, Rougsø kommune m.fl. og det mundede alt sammen ud i etablering af børnehaven og aktivitetslokaler for pensionister m.fl. i den gamle skolebygning – og det skete i ekspresfart med ros til planlæggere, håndværkere og en lang række frivilliges store indsats. Den 14. juli 1990 var børnehaven en realitet.
   Det var dannelsen af det selvstændige selskab, der gjorde Beboerforeningen i stand til at købe Nørager gl. skole, så der kunne indrettes børnehave og aktivitetslokaler.
   Formålet med Udviklingsselskabet udformedes således, at det ikke blot skulle varetage denne opgave, men også skal medvirke til en fortsat udvikling af Nørager som et aktivt og attraktivt sted at bo og leve. De indtægter, der tilflyder Udviklingsselskabet, skal således anvendes til en fortsat udvikling i Nørager.
 

Det blev der brug for, da byens købmand gennem en menneskealder, Bent Nyholm, i foråret 2003 varslede sin endelige lukning, var Udviklingsselskabet det oplagte og redskab at bruge, som kunne medvirke til, at vi stadig har en købmand i Nørager.
   I løbet af kort tid indsamlede byen over en halv million kroner, selskabet købte købmandsbygningen og byen viste sin vilje i form af de mange frivillige, som istandsatte butikken, lavede mad til håndværkerne osv., så de nye „købmænd“ kunne begynde.
 

Det seneste initiativ fra Beboerforeningen er oprettelsen af disse hjemmesider, som kan være med til at samle Nørager og omegns foreninger, erhvervsvirksomheder mv. ét sted på internettet og lette overskueligheden for hvilke virksomheder og foreninger, som relaterer til Nørager.
   Vi får med siderne et forum til at beskrive byen i dag, hvor vi kan tilkendegive hvem vi er, og hvordan vi ser ud.
   Samtidigt får Beboerforeningen sider til at omtale forsamlingshuset vedr. udlejning mv.
 

 

Kilde: Jubilæumsskrift i anledning af Beboerforeningens 25 års jubilæum 1994