Til forsiden

Nedenstående er oplæst i spørgetiden på byrådsmødet
tirsdag den 1. februar:

Bestyrelsens spørgsmål til Familie- og Kulturudvalget og Rougsø Byråd


Ventelisten er fælles for Vivild-Nørager-området. Men området er geografisk opdelt, når forvaltningen fremlægger børnetallene.

1. Hvorfor er der to måder at håndtere materialet på?


Vi har sammenlignet børnepasningstilbud i Rougsø Kommune med ditto i de kommuner, vi skal sammenlægges med. Det viser sig, at de øvrige kommuner har væsentligt mere fleksible daginstitutionstilbud end Rougsø. De har dagpleje og forskellige typer institutioner med plads til børn fra 0 til 6 år.

1. Hvordan forholder udvalget og byrådet sig til småbørnsgrupper i børnehaver?

2. Vil udvalget og byrådet sikre, at Nørager Børnehave fortsat drives, så den nye kommunalbestyrelse i Norddjurs Kommune får mulighed for at indpasse børnehaven i disse mere fleksible tilbud i stedet for at lukke den fem måneder før, den nye kommune er en realitet?

3. Vil udvalget og byrådet sikre, at evt. besparelser pga. et midlertidigt faldende børnetal ikke indskrænker valgfriheden for forældre og børn således, at Nørager Børnehave fortsat er en reel valgmulighed, også efter sommeren 2006?


Vi har fået oplyst, at der det sidste halve år har været 18-20 ledige dagplejepladser. Vi forstår, at der er brug for en vis fleksibilitet blandt de 0-3 årige.

1. Men er det muligt at omprioritere budgettet og konvertere dele af denne udgift til en besparelse, således at Nørager Børnehave kan drives videre?


Vi har sammenlignet udgifterne til børnepasning mellem de fire kommuner, der indgår i den nye Norddjurs Kommune. Det viser det sig, at Rougsø kommune over en otteårig periode fra 1994 til 2002 var billigst eller næstbilligst. I årene 2003 og 2004 har Rougsø Kommune øget udgifterne pr. barn ganske betragteligt.

1. Er der tale om væsentlige omlægninger i driften, der giver besparelser på andre konti?

2. Er der tale om en anden måde at budgettere på?

3. Kan den opnåede besparelse bruges til at sikre fortsat drift af Nørager Børnehave?

31. januar 2005

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Nørager Børnehave

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)