Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 efteraar
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

Svarbrev af 15. jan. 2007

bevar_bogbus_noerager_1

Fra kultur- og udviklingsudvalget,
Norddjurs Kommune

Lars Møller, Claus Wistoft, Mads Nikolajsen,
Benny Hammer, Jens Meilvang

Biblioteksstrukturen i Norddjurs kommune

Ved skrivelse af 8. december 2006 har Nørager Beboerforening stillet nogle spørgsmål til Kultur- og udviklingsudvalget. Endvidere har foreningen anmodet Kultur- og udviklingsudvalget om at genoverveje beslutningen om biblioteksstruktur, så der fremover bliver en tilsvarende god biblioteksservice for alle borgere i Norddjurs kommune, også de ældre, børn og unge og beboerne uden for de større byer i kommunen. Endelig anmodes om en genovervejelse af bogbussens holdetid i overgangsordningen, så bussen også kommer til Nørager.

Udvalget takker for henvendelse, og ønsker at besvare denne således. Baggrunden for Sammenlægningsudvalgets beslutning om biblioteksstruktur er at yde en moderne og fremtidsikret service for borgerne i hele Norddjurs kommune. Det hidtidige bibliotekstilbud har været meget uensartet og kan vanskeligt skabe sammenhæng i et tilbud, der skal dække hele kommunen.

Med den kommende biblioteksstruktur bliver der et hovedbibliotek i Grenaa og 3 velfungerende lokalbiblioteker i Ørum, Ørsted og Auning med høj service. En så vidtgående beslutning om ændring af strukturen vil ikke opleves som forbedringer for alle borgere, og nogle borgere vil endog opfatte beslutningen som en forringelse af tilbuddet.

Det er fortsat Kultur- og udviklingsudvalgets vision, at biblioteket skal tilgodese grupper, der ikke selv kan bruge biblioteket på grund af manglende mobilitet. Udvalget er derfor optaget af at øge tilgængeligheden til bibliotekerne. Som et led heri har Norddjurs kommune søgt om midler til kommunale udviklingsprojekter i landdistrukterne. Dette gælder transport, udbringning af materialer til lokale handlende, etablering af små børnehavebiblioteker samt udlevering af bogposer til dagplejere. Det er endnu uvist, om der bevilges midler til disse formål. Udvalget er desuden opmærksom på spørgsmålet om tilgængelighed i forbindelse med tilrettelæggelse af den kollektive trafik.

For så vidt angår bogbussens holdetid i overgangsåret 2007 kan det oplyses, at Kulturafdelingen i øjeblikket undersøger muligheder og vilkår for at tilgodese Nørager. Beslutningen herom vil snarest muligt blive truffet.

Med venlig hilsen Lars Møller
Udvalgsformand

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)