Til forsiden

Følgebrev med 167 underskrifter til udvalgsmøde den 11. dec. 2006

bevar_bogbus_noerager_1

Til kultur- og udviklingsudvalget,
Norddjurs Kommune

Lars Møller, Claus Wistoft, Mads Nikolajsen,
Benny Hammer, Jens Meilvang

I forbindelse med den planlagte ændring af biblioteksstrukturen, og den deraf følgende gradvise nedlæggelse af bogbusordningen, vil vi gerne bede de ansvarlige politikere om at svare på følgende spørgsmål:

Hvis bogbusserne nedlægges, hvordan vil man:
• sikre at ældre borgere og andre uden bil, vil kunne låne bøger og andet i samme udstrækning som nu?
• sikre at børn og unge vil have samme adgang til selv at låne bøger til brug i skole og fritid?
• sikre at institutionerne får adgang til at låne bøger til brug for børnene og de ansatte?
• forhindre en skævvridning, så det kun er de ressourcestærke og mobile borgere, der får adgang til biblioteksudlån?

• I overgangsordningen i 2007 skal bogbussen kun holde 3 steder, nemlig i Auning, Allingåbro og Vivild.
Med hvilken begrundelse er kun disse 3 byer valgt?
(I Nørager er det procentvise udlån pr. borger meget højere end fx i Vivild.)

• Hvor meget forventer man at det samlede vil falde med de forringede vilkår i 2007?


Vi medsender 167 underskrifter fra borgere i og omkring Nørager, der protesterer mod nedlæggelsen af bogbusordningen. Vi ser det som en forkert udvikling, og nærer den dybeste bekymring for hvilke konsekvenser, det vil få for de mindre samfund i kommunen.

En central ting i et levende demokrati er en lige adgang til viden og kultur, og her er bogbussen en vigtig brik, der gør det muligt for alle borgere at hente materialer og informationer, selv i de mindste samfund.

Vi opfordrer derfor udvalget til at gentænke beslutningen, så:
• der fremover bliver en tilsvarende god biblioteksservice for alle borgere i Norddjurs Kommune, også de ældre, børn og unge og beboerne uden for de større byer i kommunen.
• bogbussen også i overgangsordningen i 2007 kommer til Nørager, evt. kunne vi deles med Vivild om de to dage.

I håbet om, at I vil se seriøst på vores henvendelse og besvare vore spørgsmål.

Med venlig hilsen Nørager Beboerforening
v/ Bjarne Knudsen

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)