Til forsiden

Vivild, den 19. marts 2007:

Borgermøde om Langhøjskolens fremtid:

Sådan ser vi skolen i fremtiden

Nørager Beboerforening
Gjesing Beboerforening
Vivild Borgerforening
Lystrup Fællesforening
Vivild Handelstandsforening
Nørager Boldklub
Vivild Idrætsforening og
Langhøjskolens skolebestyrelse
havde indkaldt til borgermøde den 19. marts på Langhøjskolen for at drøfte Børne- og ungdomsudvalgets debatoplæg til en ny skolestruktur i Norddjurs kommune.

Langhøjskolen er en skole med 240 elever fra 0.-6. årg og to specialklasser. Skolen er beliggende i udkanten af Vivild med udsigt til grønne områder.

Ved borgermødet på Langhøjskolen var der mødt 120-125 borgere op.
På mødet var der kun opbakning til de scenarier, hvor Langhøjskolen bevares.
Der blev peget på :
Scenarie 7: den nuværende struktur,
Scenarie 3: 3-skolesamarbejdet
Scenarie 1: 0.-6. kl. i nærmiljøet og overbygningen samles på større skoler.

Der var ingen ønsker om at få overbygningen til Langhøjskolen, men det er meget vigtigt at bevare Langhøjskolen som grundskole i den nuværende størrelse af hensyn til vores børn.

De fremmødte lagde vægt på:

- Tryghed, trivsel
- Social læring
- Her har vi et tæt samarbejde mellem dagpleje, børnehave, sfo og skole
- Gode forhold for sfo’en såvel ude som inde
- En rummelig skole med ikke for store klasser
- En overskuelig dagligdag
- Nærhedsprincippet er af kolossal betydning
- Kort transportvej giver mulighed for selv at cykle og gå til skole og til fritidsaktiviteter
- Her på skolen lærer forældre, lærere og børn hurtigt hinanden at kende
- Middelstørrelse klasser – så der er kammerater til alle
- Nærhed med fritidslivet
- Kammerater bor tæt på, forældre kender hinanden
- Forældre har tæt kontakt til lærere og sfo-pædagoger
- Førskolebørnene kender allerede skolen fra musikskolen, gymnastik og dagplejens ugentlige legestue på Langhøjskolen
- Alle børnene kender hinanden fra skolen og fritidsaktiviteterne
- Vigtigt for vores specialklassebørn at være i overskueligt nærmiljø
- Langhøjskolens tætte skole-hjemsamarbejde
- Alle har omsorg for hinanden på Langhøjskolen
- Skolen er en selvstændig skole med en selvstændig ledelse og skolebestyrelse

For vores lokalsamfund betyder Langhøjskolen, at vi har et lokalmiljø i udvikling. Skolen er livsnerven til erhvervslivet og fritidslivet og er et stort aktiv i forhold til tiltrækning af unge tilflyttere. Små personlige skoler tiltrækker børnefamilier, hvilket er vigtigt for et aktivt erhvervsliv.

Egnsudviklingen er truet hvis skolen forsvinder.
Vores skole skaber sociale netværk og engagement i lokalsamfundet.

I alle dynamiske landsbysamfund er skolen det kulturelle samlingspunkt. Her hos os har vi eksempelvis legestue for dagplejebørn, musikskole, kunstskole, ungdomsskole, aftenskole, folkedans, seniordans og bankospil på skolen.

Som vi ser det, er kun scenarier der har plads til grundskoler i landdistrikterne, de rigtige for vores lokalområde, som ligger i landdistrikt.

Vi er opmærksomme på, at andre scenarier kan være mere optimale for større byområder, derfor er der i en kommune som vores brug for forskellige scenarier afhængig af, om det er i landdistrikt eller i byområder.

[ Download Langhøjskolens høringssvar som PDF ]

 

 

På arrangørernes vegne
Skolebestyrelsen ved Langhøjskolen

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)