Til forsiden

November-december 2023:

Underskriftindsamling mod kæmpe biogasanlæg ved Kolstrup / Djurs Sommerland

OFFENTLIG HØRING OG BORGERMØDE OM KÆMPE BIOGASANLÆG
- PLACERING 2.1

Alle er bekymrede og frygter for de konsekvenser det vil have. Alle kan se, at det er helt galt med trafikken: Tankbiler der holder i køen, når gæster er på vej til Djurs Sommerland, Lugtgener, Risiko ved eventuel brand o.s.v. Logikken siger, at folk ikke vil holde ferie i et område, hvor der er lugtudslip fra et biogasanlæg!

Syddjurs Kommune har igangsat høringsrunde om placering 2.1, som er lige syd for Georgsminde op ad Løvenholmskoven syd for A16.

1: SKRIV UNDER mod placering af biogasanlæg i området omkring Djurs Sommerland

SKRIV UNDER HER ->
Når man har underskrevet, får man en mail der skal bekræftes, så man er sikker på, at den rigtige person sidder ved skærmen - så HUSK at bekræfte i den mail du modtager fra skrivunder.net

2: INDSEND HØRINGSSVAR

Man indgiver høringssvar ved at SENDE EN MAIL
til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med sine indsigelser.

Hvis du vil skrive noget, kan nogle af stikordene være:

 • Biogasanlægget vil årligt bearbejde 800.000 tons biomasse, hvorfra de 700.000 tons vil komme fra gylle. Anlægget vil derved blive en af Danmarks største biogasanlæg.
 • Erfaringer fra lignende anlæg viser, at naboer ofte føler sig plaget af lugtgener fra gyllen.
 • Et nyt biogasanlæg vil betyde markant flere kørsler i lokalområdet. I gennemsnit vil der køre en tung transport til eller fra anlægget hvert fjerde minut. I kampagneperioder vil det være oftere end hvert tredje minut.
 • Transport til anlægget vil i kampagneperioder kører fra 08-03. Der vil derfor være betydelige støjgener om natten forbundet med kampagnekørselsperioderne.
 • Den fremherskende vindretning i Danmark er fra vest til øst. Det betyder at vinden ofte vil blæse lugten fra biogasanlægget hen over Djurs Sommerland.
 • Det lokale beredskab har ikke ressourcerne til at håndtere en mulig brand eller eksplosion ved biogasanlægget.
 • Ved placering 2.1 vil det ikke være muligt at overholde skovbyggelinjen på 300 meter.
 • Trafiksikkerheden vil ifølge vejdirektoratet blive påvirket af den øgede mængde tung transport.
 • Turismeomsætningen i Syddjurs Kommune er årligt på 1,6 mia. kr. Et biogasanlæg risikerer at medføre negative afledte konsekvenser for dele af turisterhvervet på Djursland samt andre erhverv, der nyder godt af det store antal turister på Djursland.
 • Djurs Sommerland beskæftiger 850 medarbejdere, og har årligt over 850.000 besøgende. Djurs Sommerland er derfor essentielt for turismeerhvervet i hele regionen.

Det behøver ikke være en lang "dansk stil", men udtryk for de ord du føler i dit hjerte.

Klik her for at læse høringssvar vedr. placering 2.1 ->

Du kan se indsigelserne fra høringen vedr. placering 4 her ->

Som du sikkert har hørt i nyhederne / læst i lokalavisen, arbejder Syddjurs Kommune med planer om, at placere et KÆMPE biogasanlæg i tæt radius omkring Djurs Sommerland kaldet Placering 1 – 5 (med diverse under numre). Der er tale om et anlæg med en kapacitet på 800.000 tons om året, 22 x større end det Brdr. Thorsen har i dag på Østenfjeldvej 9.

22 x større betyder i sagens natur 22 x flere kørsler end de har i dag med de tunge transporter. I alt betyder det 85.191 kørsler om året med lastbiler (åbne / lukkede) samt traktorer med vogne.

Vi (Gruppen mod Biogasanlæg v. Kolstrup. red.) samler p.t. underskrifter ind imod, at et sådant anlæg skal placeres her i området, der er udlagt til turisme af Syddjurs kommune, dvs. Djurs Sommerland, Hjertet af Djursland og Lübker Golf. Vi kan ikke tilgodese både turister og biogas i samme område, det hænger ganske enkelt ikke sammen, med de gener som biogasanlæg påføre de nærmeste lokalområder, det være sig Støj, Trafik og Lugt.

I overvejelserne skal vi være opmærksomme på, at såfremt anlægget medfører gener der påvirker turismen på Djursland, har vi savet den gren over, som vi sidder på. Den beslutning der tages nu, er noget vores børn og børnebørn skal kunne leve med. Ligger der først en biogasanlæg, lukker de jo ikke produktionen ned, hvis det lugter, man fortsætter bare.

NEJ til biogasanlæg Kolstrup
Her ses placering 2.1 syd for Geordsminde op ad Løvenholmskoven.

Få løbende information - kom på mailinglisten

Gruppen mod Biogasanlæg ved Kolstrup udsender løbende informationsmails
- skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at komme på maililnglisten.

Tidligere skrevet her på siden om Biogasanlæg ved Kolstrup

Klik her ->

 

Brug hjemmesiden

 • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Føj Nøragers hjemmeside til din startskærm på tablet eller telefon

 • Gå ind i din browser
  (fx crome, edge ...)
 • Gå til www.noeragerdjursland.dk
 • På de 3 prikker øverst eller nederst th., find og tryk på: „>Føj til Startskærm“.
Nørager Djursland Årets Landsby 2013