Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 foraar
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

3. maj 2016, til Børne-og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune.

Høringssvar fra Nørager Børnehave
til S316 spareforslag til
’Katalog 2017’, Budget 2017-2020

JA TAK TIL LIV OG GLADE DAGE I NØRAGER BØRNEHAVE

Nørager Børnehave har ét mål lige nu:
Vi ønsker spareforslag S316 slettet fra ’Katalog 2017’.

Det er næppe nogen overraskelse, og forhåbentlig kan vores argumenter hjælpe dette ønske på vej.

Vi er en mindre, integreret institution med driftsoverenskomst på 35 point med Norddjurs Kommune. Vi har igennem 25 år vist vores eksistensberettigelse ved at løse mangeartede opgaver blandt andet ved at være fleksible og samarbejdsvillige i tider med store udsving i børnetal.

Vi er en del af et lokalsamfund, og derfor svinger vores børnetal med antal børn i området. De senere år har bragt store udstykninger med nye huse med nye, unge familier, hvorved antallet af børn nu igen stiger i byen. Der er yderligere en udstykning på vej i dette forår.

Vi har i øjeblikket børn, der tæller 34 point, og vi har lige nu 15 børn på venteliste, hvoraf fire er til vuggestue.

Vi ved, at der i 2016 bliver født 12 børn her i lokalområdet. Det medfører, at der allerede om et år er flere børn, end de tre dagplejere, der p. t. har 11 små, kan rumme.

Læs hele høringssvaret fra bestyrelsen for Nørager Børnehave her ->

 
Bevar Nørager børnehave

Bevar Nørager Børnehave. Tegning: Alma.

 

Hanne Sørensen Smith (Nørager og Gjesing Menighedsråd) Frans M. Pedersen (Nørager Beboerforening), Lisbeth Frank Sodemann, Lykke Helm Svedborg og Martin L. Andersen (forældrerepræsentanter)
 
 

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Føj Nøragers hjemmeside til din startskærm på tablet eller telefon

  • Gå ind i din browser
    (fx crome, edge ...)
  • Gå til www.noeragerdjursland.dk
  • På de 3 prikker øverst eller nederst th., find og tryk på: „>Føj til Startskærm“.
Nørager Djursland Årets Landsby 2013