Til forsiden

<- Tilbage til indholdsfortegnelsen

Indstilling af Nørager til „Årets Landsby 2013“

7. Udvikling baseret på en planlagt udviklings indsats. Der lægges vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-5 år

Som det vil kunne ses af alt det, der nu er beskrevet, er der også initiativer, der opstår spontant og i sammenhæng med det, der lige er udfordringen. Det er ikke det samme som at der ikke er styr på tingene, for det er der. Men det er samtidig en beskrivelse af, at udviklingen i byen både styres (se bl.a. projekt Matchmaking Auning længere nede i teksten) – men også at udviklingen sker ved at ”sporene lægges – mens toget kører”. Og det er da virkelig innovativt.

Nørager ønsker ikke at blive bremset af kommunen med begrænsning i udstykning af grunde. Derfor er der også strategi for udvikling på dette område. Private forsøger sig med udstykning af storparceller uden Norddjurs Kommune skal være med økonomisk.

Multihallen har gennem de sidste år været en meget bevidst strategi fra Nøragers side. Det har været et helt led i styrkelse af området med henblik på at fastholde og øge bosætning, gerne tiltrække mere turisme, erhverv og skabe mulighed for variation og indhold i fritidslivet. Det ser ud til nu at lykkedes. I 2013 vil multihallen stå færdig, og afsættet til at nå målene er fuldbragt.

En strategi har været et styrket tiltag overfor turisme. Her har Vandrehjemmet været den største strategiske indsats. Der er et tæt samarbejde med Destination Djursland om tiltrækning af turister. Det kan ses på belægningstallene fra Vandrehjemmet. Men også tiltag overfor turisterne i sommerhusområderne med bl.a. markedsføring i form af uddelte reklamer m.v. i sommerhusområderne har ført til at mange turister handler ved købmanden og sportscafeen.

På erhvervssiden er der bl.a. opstået et tæt samarbejde mellem virksomheden Nørgaard Teknik i Auning og L-Tek i Nørager, der bruger hinandens styrker i løsningen af produktionsopgaverne, bl.a. for Siemens i forbindelse med Hav Vindmølleparken ved Anholt. Antallet af jobs er øget i erhvervsområdet i Nørager siden 2009.

Nørager – udvikling i en strategisk sammenhæng. Nørager indgår i en strategisk sammenhæng med en række andre byer under projekt Matchmaking Auning. (Auning, Allingåbro, Vivild, Ørsted, Nørager og Gjesing). Det dækker over en række initiativer, som har til formål at styrke de nævnte lokalområder, enkeltvis og i samarbejde. (Projektbeskrivelse m.m. kan læses i sin fulde ordlyd på Norddjurs kommunes hjemmeside). Kommunen har bl.a. afholdt en workshop, og der har været afholdt en række møder, hvor byerne har været mødtes på kryds og tværs ud fra devisen om, hvad der er de enkelte byers DNA og dermed styrker. Og hvordan kan man drage nytte af hinanden.

Fra workshoppen Matchmaking Auning kan fremhæves nogle uddrag fra referatet:

Mario Hesse, COWI, gav i sin gennemgang faktuelle oplysninger som pendlingstal, områdets særlige kvalitet i form af naturværdier, beliggenheden i forhold til det østjyske bybånd, byvækst, boligøkonomi, de enkelte byers/områders styrkepositioner.
Mario Hesse pegede på, at man har en unik kombination af kvaliteter, der appellerer til en meget bred gruppe af mennesker.

KVALITETER:

Udnytter potentialer på en måde, som skaber synergier og samarbejdsrelationer

Et stærkt foreningsliv der kan og skal bære en positiv udvikling

Organiseret samarbejdet

Årstiderne, der sætter nye farver på landskabet

Kulturhistorien som grundlag for identitet

Byfornyelse som fælles opgave og lære af hinanden – ikke fysisk, men mentalt.

Af Bente Hedegaard

Erhverv i Nørager - se også topmenuen t.h.

 
Molte & far
 

Entreprenør og aut. kloakmester

Skovgårdevej 14, Tustrup
8961 Allingåbro
Tlf.: 40 28 44 28 eller 21 63 61 91
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Føj Nøragers hjemmeside til din startskærm på tablet eller telefon

  • Gå ind i din browser
    (fx crome, edge ...)
  • Gå til www.noeragerdjursland.dk
  • På de 3 prikker øverst eller nederst th., find og tryk på: „>Føj til Startskærm“.
Nørager Djursland Årets Landsby 2013