Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 efteraar
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

<- Tilbage til indholdsfortegnelsen

Indstilling af Nørager til „Årets Landsby 2013“

3. Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø

Nogle borgere i Nørager har i et par situationer taget skeen i egen hånd. Det drejer sig om køb af boliger i områder, som for egen regning er gjort i stand – og dermed fremstår som en forskønnelse i byen.

I forbindelse med bl.a. Børnehaven og i tæt beliggenhed til Forsamlingshuset, var der en grund, som man godt kunne tænke sig brugt til noget andet. Derfor har beboerforeningen med frivillig arbejdskraft indrettet en legeplads til byens børn, forsamlingshusets gæster og ikke mindst til brug for børnehaven i dagtimerne. Alt er foregået ved frivillig arbejdskraft. Ud over, at det ”tager sig godt ud”, har det også givet et boost og en fornyelse, som ikke mindst børnene i byen nyder. Ved siden er legepladsen er en byggegrund blevet til en boldbane med et par fodboldmål, som både drenge og piger benytter sig rigtig meget af.

For hele tiden af forny og forbedre det fysiske miljø, bliver både klubhus og forsamlingshus passet udelukkende af frivillige. En tilbygning til klubhuset skete ligeledes med frivillig arbejdskraft og klubhuset blev udvidet på en dag med hjælp af frivillig arbejdskraft.

Med Matchmaking Auning (se under pkt. 7) forventes det, at der også vil være fokus på byforskønnelse i den strategiske udviklingsplan, der er ved at blive til i et tæt samarbejde 6 byer imellem.

Af Bente Hedegaard

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Nørager Djursland Årets Landsby 2013