Til forsiden

<- Tilbage til indholdsfortegnelsen

Indstilling af Nørager til „Årets Landsby 2013“

En anden tilflytters fortælling
– beskrivelse fra 2008

Min landsby den bedste?

- og det er der mange gode grunde til, bl.a. en fantastisk dynamik, fandenivoldskhed og et enestående fællesskab, der indeholder glæde ved samvær og glæde ved fælles resultater.

Af Asger Kjærgaard, sommeren 2008

Når man kommer kørende til Nørager, uanset hvilken side man kommer fra - Grenå - Randers eller fra Århus over Auning, ja så kommer man kørende i et utroligt smukt og frodigt landskab, En flot natur, varierende med bakker og smukke flade landskaber med en rig diversitet af fugle, rovfugle, dyr af alle slags, dådyr, krondyr, grævling, ræv, hare og alt hvad man kan ønske sig af natur og betagende syn.

Jeg er ikke, må jeg sige med det samme, fra Nørager. Jeg kommer fra Århus, og er flyttet til byen for 4 år siden, nærmere bestemt til Rygård Strand, der dog er en del af Nørager Sogn og by - ifølge matrikel betegnelsen på vores huspapirer. Så jeg er ny, og ser på byen og byens borgere med nye og andre øjne, end de, der har boet et helt eller et halvt liv i Nørager - eller i omegnen af byen.

Min tilknytning til byen, føles dog som mere end 4 år, og dette er hele baggrunden for, at min landsby er den bedste. For da jeg flyttede på Rygård Strand, Nørager Sogn, ja, så gik der ikke mange uger, før jeg havde det første bekendtskab og en invitation til at være med og deltage i byens fællesskab. Et fællesskab, jeg ikke har kendt siden min tidlige barndom i Brabrand ved Århus. Et fællesskab, der skrives og tales så meget om i aviser og tv, et fællesskab, som mange mener vi har mistet her i postindustrialiseringens 21. århundrede. Jeg føler, at jeg har fået foræret dele af min sorgløse barndom tilbage - en barndom, hvor mottoet var, at det ikke bare kræver en far og mor til at opdrage børnene, men en hel landsby - og det har jeg fået forærende her i Nørager.

At være en del af dette fællesskab kræver blot at man er til stede. Der kræves ingen forudgående kundskaber, man er den, man er, og det er fint nok i sig selv. Her behøves ingen forstillelse, ingen rolle at spille, ingen stillingsbetegnelse på visitkortet, der siger hvor og hvem man er, og hvor man hører til - her er man, uanset indkomst, stilling, køn, alder og hudfarve en del af fællesskabet, hvis man selv er interesseret og til stede. Der er altid noget et menneske kan bidrage med i de utallige sammenhænge, hvor byen står sammen i et fællesskab - om at være sammen.

Det gælder alle - fra direktøren til førtidspensionisten. Der er en plads og en opgave til alle der vil, og der er nok der vil, nok der vil være en del af den tryghed, som også er på mode at skrive og tale om, men bortset fra, at her findes den - så stærk, at den næsten er til at tage og føle på. Derfor er Nørager en hyperaktiv by, med et voksende erhvervsliv, der beskæftiger ca. 100 sjæle med lønarbejde, vel at bemærke private arbejdspladser. Her er virksomhederne meget synlige, ikke blot når folk møder på arbejde, men også, når det gælder hjælp til fritidslivet - hjælp til livskvaliteten og trivslen i Nørager. Virksomheder, hvor man ikke går forgæves når der er brug for hjælp i en eller anden sammenhæng - det kan være Sommerfest, Skt. Hans bål, Store Badedag ved Rygård Strand, afholdelse af Superligafodbold på byens stadion, hjælp til Boldklubben, Pensionistklubben, vedligeholdelse af Borgerforeningens Forsamlingshus, ombygning af Nøragers Børnehave, som modsat mange andre byer, er privat drevet - intet er for stort eller for småt.

Som ny borger, kan jeg betragte Nørager på en anden måde, end f.eks. de der har boet her i mange år, og som ikke lægger noget særligt stort i, at de helt naturligt står til rådighed for de opgaver, som de forskellige aktiviteter i byen må have hjælp til. 200 indbyggere er ikke mange, men af aktivitetsniveauet, skulle man tro, at vi var mange flere. Der er afholdes mange forskellige begivenheder i årets løb, og fikspunkterne i byen er Nørager Boldklub, Cafeteriaet i Nørager, Beboerforeningen i Nørager og Købmanden.

Min første erfaring og møde med dette unikke fællesskab var i Nørager beboerforening, der på mit tilflytningstidspunkt drev Købmandsforretning i Nørager ved fælles hjælp. Der havde været nogle problemer, og man skulle have ansat en ny bestyrer af forretningen. Der manglede kapital - men dette var dog ikke det største problem, for Nøragers beboere indskød kapital i Købmandsforeningen, så der kunne købes dagligvarer hver dag.

Dette var en imponerende ting for mig, der kom fra en storby, hvor man talte om nærhed, komme hinanden ved, men hvor det blev ved snakken - her udmøntede det sig i handling - og Købmanden fortsatte. Jeg begyndte - efter jeg havde lært en at kende, at gå til fodbold på stadion i byen. Her gik der ikke lang tid, før jeg en forårsdag i 2007 blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at være med til at planlægge en Superligakamp på Nørager stadion i juli måned.

En Superligakamp på Nørager Stadion - ja, ambitionerne fejlede ikke noget. Vi nedsatte en arbejdsgruppe på 3 mand, og arbejdede med organiseringen af dette projekt. Fik kontakt til Randers FC’s Superligahold - tog kontakt til sponsorer - tegnede annoncer - fik trykt billetter og programmer - solgt billetter til firmaer og enkeltpersoner. Der blev produceret radio spots i de lokale radioer - lavet reklamer i Lokalavisen og andre oplandsaviser. En sjov hændelse i dette forløb, men også en meget signende, var da vi talte med Thor om sponsorering. Her udtalte Thor depotindehaveren: ”Ja, hvis alle lavede det samme som Nørager, så ville min forretning gå væsentlig bedre” - dette fortæller lidt om, hvilket aktivitetsniveau der er i Nørager.

Den store dag oprandt, og de der havde arbejdet entusiastisk og energisk med hele denne fodboldkamp, kunne glæde sig sammen med 2.700 tilskuere på Nørager Stadion, da Randers FC’s Superligahold løb på banen imod Vejle FC - en stor dag for Nørager - der var blevet præsteret det næsten umulige, og glæden var stor, da disse to klubber udtrykte deres store tilfredshed med arrangementet - større glæde findes vist ikke.

CAFETERIAET I NØRAGER
Alle disse forberedelser, og hjælpen til det vi skulle nå, snakkede vi med byens borgere om - på Cafeteriaet i Nørager. For Cafeteriaet i Nørager, er stedet, hvis man vil have knyttet kontakter, hygge sig sammen, have noget at spise, læse en avis - Cafeteriaet er stedet, hvor man finder de folk, man skal bruge. Cafeteriaet i Nørager er også indrettet på en måde, der gør, at man er sammen - et langt bord udgør de fleste pladser, så på den måde, når man sætter sig ved bordet, ja så er man inde i fællesskabet - et levn fra tidligere tider? - eller bare noget man gør, når man vil være sammen. Cafeteriaet er rammen om tiden før og efter et arrangement - udover det lange bord er der et stort rundt bord, hvor de mange unge som regel holder til, og i yderkanterne af lokalet, finder man nogle fire-mands borde, for dem, der gerne vil spise i fred og ro. På denne måde, og med denne indretning, udgør Cafeteriaet en slags station midt i byen, hvor alle kan komme og få hjælp, eller komme til at hjælpe - eller måske bare en times tid i fællesskab med andre.

NØRAGER BOLDKLUB
Nørager er også Nørager Boldklub. Her mødes byens borgere til førsteholdets hjemmekampe, og i løbet af sæsonen er der bus til udekampene – dobbeltdækker bus - ikke mange serie 3 klubber har fans, der kommer i dobbeltdækker bus, til deres klubs udekampe - men det gør man i Nørager, som en helt naturlig ting, og deltagelse i klubbens samt byens liv.

En tilbygning til klubhuset var heller ikke noget problem, og imponerede én som mig, der var vant til, at sådan noget skulle man have arkitekter og håndværkere til. Men i Nørager har man alle disse ting, og en fredag morgen stillede tømre, murere og betonfolk kl. 07.00 - og da dagen var omme var man nået så langt, at der kunne være rejsegilde. Energi - dynamik - fællesskab er nøgleordene, Når man kan opnå sådanne resultater. Disse resultater blev da også bemærket udenfor Nørager. For Nørager Boldklub fik den hædersbevisning at blive “Årets Forening 2007” i DGI Østjylland - en flot anerkendelse af det arbejde, der bliver udført i klubben, til gavn for byen og borgerne.

Nørager Boldklub står også for det årlige Loppemarked i maj måned og Sommerfesten i den første uge i juli. To begivenheder, der trækker folk til fra hele omegnen. Der kan til lørdags arrangementet i teltet være ca. 150 spisende, og der er fyldt op. Sommerfesten er kun mulig med al den frivillig hjælp, der ydes før og efter denne begivenhed. En fest, der fastholder og udvikler sammenholdet i boldklubben, men også i blandt byens borgere, fordi alle bidrager med et eller andet lige fra de 12-årige og op til pensionisterne - uden disse hjælpere og det fællesskab var det umuligt, at skabe de festlige rammer for byens og omegnens borgere.

STORE BADEDAG
Store Badedag, den første weekend i august, er noget helt for sig. Jeg tror ikke andre landsbyer har noget, der ligner dette arrangement. Jeg bor selv ved Rygård Strand, og første gang jeg så, hvad der skulle ske, var det imponerende for mig at se alle de, der kørte deres telte, camplets, campingvogne, grill, kanoer, speedbåd og meget andet ned på Rygård Strand, hvor det så står fra torsdag til søndag. Forberedelserne varer dog noget længere, og last, person og varebiler kører i rutefart, for at få dette arrangement for børn, unge, midaldrende og ældre, til at fungere.

Her er der så fire dejlige dage for børn og forældre, bedsteforældre og hvem der ellers lægger vejen forbi, med mulighed for leg, badning, kanosejlads, boldspil, hygge, grillmad, fælles morgenmad om morgenen - frokost i vidunderlige omgivelser - hav, saltvand, trætte og glade børn og ellers alt hvad man forbinder med utrolig dejlige dage ved en strand. Også her skinner fællesskabet - energien og dynamikken i byen igennem - især for en som mig, der første gang så lidt genert og måske måbende til, da alle havde fundet deres plads og tog fat på de fire dage - dette er jo hvad alle egentlig går og drømmer om - og i Nørager gør man så drømmen til virkelighed. Et fælles arrangement til glæde for alle borgere i Nørager - og deltager antallet - med eller uden campingvogne, telte - folk der kører fra og til, kommer op på de 80-100 personer eller ca. halvdelen af byens befolkning. Store Badedag er et resultat af et seminar på Fuglsølejren i samarbejde med DGI Østjylland, om at udvikle nogle fælles initiativer, til gavn for alle i byen - og Store Badedag kører på 6. år - og stadig med fuld belægning - og i en løbende udvikling i form af tværgående aktiviteter.

NØRAGER - EN BY I VÆKST OG UDVIKLING
Væksten i byen er tiltagende, især når man ser på virksomhederne. Der bygges til i et omfang, så man er helt forpustet. De tre største virksomheder ligger og har ligget i konstant udvidelse igennem de seneste år - for at tiltrække, men også for at fastholde arbejdskraften - så omkring vækst er der ingen tvivl, i Nørager er der et lokomotiv, der kan trække væksten - det er de tre store virksomheder - men også nogle af byens borgere, har haft en stor indflydelse på udbygningen af Nørager. Alle kender vel efterhånden byggerierne AROS Kunstmuseum og Bruhns Galleri i Århus, hvor Nørager firmaer har haft store opgaver - også på Holmen i København er et Nørager firma involveret - BK-Teknik og på Islands Brygge er A/S Hans Ulrik Jensen murefirma i gang med at renovere 200 lejemål. Medejer i A/S Hans Ulrik Jensen, Bent Johnsen, kommer fra Nørager - og murefirmaet er også en stor støtte i byen, på linje med de andre erhvervsvirksomheder - så Nørager er godt repræsenteret ude omkring i Danmark på forskellig vis, af firmer, som er i en stadig udvikling. Udviklingen i byen har også taget fart i antal opførte boliger. Der er således udstykket 12 parcelhusgrunde langs Rygårdevej, og 4 storparceller ud langs Eskildsagre - og der er efterspørgsel efter mere. En privat jordejer er på nuværende i gang med endnu 4 udstykninger til stor parceller, efter forespørgsler fra folk, der ønsker at bygge i Nørager, og om et par år, vil disse storparceller være klar til at bygge på. Rugvangen og Kløvervangen i byen er udbygget med villaer, så udbygningen må forsætte mod nord og øst, og det gør den. Næsten alle de unge holder fast i at blive boende i byen - på trods af nærheden til Randers, Grenå og Århus - også dette siger noget om landsbyen Nørager, og dens kvaliteter.

Vi - min kone og jeg - er flyttet herud, fordi det er et smukt og stille sted, mens de unge i byen bliver, fordi det giver dem noget, de ikke kan få andre steder - nemlig fællesskab, hjælpsomhed, samvær og tryghed i dagens tilværelse, som ellers mange andre steder er præget af stress og upersonlighed og mangel på fællesskaber.

KØBMANDEN I NØRAGER
Derfor har vi også en Købmand i Nørager - en Købmand, som efter nogle forbigående problemer, nu er kommet ind i en positiv udvikling. Det har dog krævet en modig investering af nogle af byens borgere, men som det ser ud nu i sommeren 2008, ja så er omsætningen på et halvt år steget med 45% - hvilket er stort. Der er også gjort en betydelig indsats for at nå dette mål - friske varer - nye tiltag, længere åbningstider, annoncering hvor turisterne er, i sommerhusområderne - men at det har kunnet betale sig at udvikle forretningen på denne måde, ja det viser tallene i regnskabet - det har været et plus for alle parter - kunder og indehavere - og i sidste ende byens og omegnens borgere, sommerhusbeboere og turister, der nu har et sted, hvor de ved, de altid kan få de varer de efterspørger - så udviklingen går i positiv retning.

SUNDHEDS-KULTUR & SPORTSCENTER, NØRAGER
Nyeste tiltag i byen (red.: 2008), hvor jeg som ny tilflytter er med, er - at få bygget et Sundheds-Kultur & Sportscenter, Nørager. Et hus, der skal huse alle byens foreninger, og gøres til et centrum for alle aktiviteter i byen - også udenfor sportens verden. Her skal Kirken kunne fungere, her skal kunne holdes fester, konferencer med firmaer som lejere af lokalerne, her skal være børnehave, pensionistklub, ungdommen skal her have mulighederne for at kunne benytte den nyeste it-kommunikation, børnene skal her have muligheder for at kunne udfolde sig på alle planer - og ikke mindst, skal det være samlingssted for byens borgere i fritiden og til fest. Der skal være et sted, hvor beboerne kan få motion, lære om sund mad, spise sund mad, og i det hele taget skal huset være et tilbud til byens og omegnens borgere, i form af fællesskab og en livskvalitet, der kan gøre en forskel - tiltrække nye beboere, samt fastholde de unge og få alle med i byens fællesskab.

I idé-oplægget til dette hus, er der kommet det ud af det, at nogle mener, at vi også må have en slags Bed & Breakfast – Vandrehjem, eller hvad man kunne kalde det. Behovet er der, vi lever i et fritidssamfund, der stiller større og større krav til faciliteter af enhver slags. Og cykelture i og omkring omegnen af Nørager, som er stigende iblandt turisterne, gør, at der mangler overnatningsmuligheder af denne slags, og det er planen at etablere disse i forbindelse med opførelsen af Sundheds-Kultur & Sportscenter, Nørager. så byen står klar til at kunne yde den bedste service for de turister, der kommer for at nyde skoven og havet. I den forbindelse, er der også planlagt vandrestier igennem de dejlige og smukke skove, som omkranser Nørager by. Et udvalg er i den forbindelse nedsat til at udarbejde planer til disse stisystemer.

Vi er kommet så langt med planerne, at vi har det på skitseniveau, og i efteråret skal det så diskuteres igennem, hvordan den videre proces skal se ud. Der er kommet penge fra Velfærdsministeriet, DGI Østjylland og Norddjurs Kommunes Kulturudvalg. Der har været afholdt en inspirationstur til andre lignende tiltag i Dronningborg, Asferg og Voldum - hvor vi har hentet inspiration til vores videre arbejde.

Af ovennævnte beskrivelse, mener jeg, at Nørager By, fortjener at blive hædret. At blive hædret for dens fællesskab, engagement, dynamik, fandenivoldskhed, sammenhold, men først og fremmest fordi byen er et svar på det alle efterspørger i vores postindustrielle tid – nemlig livskvalitet – samvær – fællesskab på tværs af alder, køn og race. Byens borgere skal hædres for deres aldrig svigtende engagement og medleven i byens liv og udvikling – til hverdag og til fest – i stort og småt, sådan som det skal være, Når vi skal skabe nogle rammer, vi alle føler os hjemme i – det er derfor jeg syntes at min by, Nørager, skal hædres, fordi den har givet mig noget tilbage, som jeg selv troede var gået tabt – men det er det ikke, det er her, lige udenfor døren – i Nørager, hvis man vil være med - og kan nyde glæden ved at være med i et fællesskab, der består af glæde - en glæde ved at få tingene til at lykkes, i fællesskab, til gavn for byens udvikling, og borgernes livskvalitet.

Af Asger Kjærgaard, sommeren 2008

Erhverv i Nørager - se også topmenuen t.h.

 
Sparekassen
Djursland
 

Via det gode kendskab til vores kunder, kan vi ofte træffe en hurtig beslutning over telefonen. Resultatet er handlefrihed, som følge af et godt samarbejde. Det glæder vi os til også at tilbyde dig!

Langgade 42, Vivild
8961 Allingåbro
Tlf.: 86 48 60 22
Fax: 86 48 68 19
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Føj Nøragers hjemmeside til din startskærm på tablet eller telefon

  • Gå ind i din browser
    (fx crome, edge ...)
  • Gå til www.noeragerdjursland.dk
  • På de 3 prikker øverst eller nederst th., find og tryk på: „>Føj til Startskærm“.
Nørager Djursland Årets Landsby 2013