Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 vintergraa lys
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

Kursus i brug af „hjertestarter“:

Førstehjælpskurser i Nørager

Foerstehjaelp_2_255px
Foerstehjaelp_5_255px


Firmaerne BK Teknik, Frema og L-tek har i fællesskab købt en såkaldt hjertestarter, der er placeret i et skab, så alle kan få fat på apparatet. De 3 virksomheder har afholdt førstehjælpskursus for ca. 30 af deres medarbejdere.

Nørager Sogns Beboerforening fik også tilbudt et kursus, betalt af de 3 virksomheder. Dette kursus afvikledes over 2 aftener á hver 3 timers varighed – dygtigt ledet at instruktør Jan fra Grenå (kan desværre ikke huske hans efternavn).

Som det ses på billederne blev der bl.a. øvet hjerte-lunge-redning, idet en hjertestarter kun kan bruges hvis der er hjerterytme. På det ene foto er det Annette Pedersen der lytter efter om „patienten“ har normalt åndedræt. På det andet er Karsten Jensen i gang med hjertemassage (30 pump og 2 indblæsninger, 30 pump o.s.v.)

Ejvind Nielsen

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Nørager Djursland Årets Landsby 2013