Til forsiden
  • NOERAGER slide 0 efteraar
  • NOERAGER slide 1 folk-på-P-pladse

6. marts 2006:

Nøragers kommentarer vedr. Kommuneplanen 2005-2017


Nørager Beboerforening har modtaget eksemplar af forslaget til Kommuneplan og sammensat en repræsentativ gruppe, som har gennemarbejdet det i planen fra side 70 til og med side 75 omhandlende materiale vedr. Nørager.

Læs her vedr. veje og trafikforhold, bebyggelse og stier.

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)

 

Nørager Djursland Årets Landsby 2013