Til forsiden

N Y H E D S B R E V – 1. august 2008:

SPAR Købmanden i Nørager
– altid et besøg værd

Købmandsbutikken i Nørager har snart 1 års fødselsdag. Omsætningen er sammenlignet med samme periode året tidligere gået frem med 48%, hvilket ligger 3% over en den oprindelige fastlagte målsætning.

Denne omsætningsfremgang bevirker, at der er god balance i butikken, og at kunderne også i fremtiden vil kunne forvente en Sparbutik i en god udvikling.

Målsætningen for det næste år er en samlet fremgang i omsætningen på 10%.


Åbningstider
Butikken har med stor succes, det første år haft ikke mindre end 5.650 åbningstimer.
Butikkens åbningstider er 6.30 - 22.00 alle ugens 7 dage. Sparbutikken i Nørager er fortsat den eneste dagligvarebutik på Norddjurs med åbningstider som en døgnkiosk. Denne åbningstid skal sikre den fortsatte positive fremgang. Åbningstiderne fastholdes i fremtiden.


Kundetilfredshedsundersøgelse
I perioden 6/6 - 17/6 2008 blev kundetilfredsheds-undersøgelse nr. tre gennemført. Denne undersøgelse har sammen med de tidligere undersøgelser, været til stor gavn for butikken, der på baggrund af undersøgelserne har iværksat en lang række tiltag, for at tilgodese og imødekomme kundernes ønsker og behov. Der blev således iværksat mange forbedringer det første år.

Forbedringerne vil fortsætte det kommende år, hvor der allerede her i august etableres nyt indgangsparti med automatisk døråbning, og til september etableres der en ny større fryser.

Butikken skylder alle kunder der har medvirket ved besvarelse af spørgeskemaer en meget stor tak.
Butikken har modtaget mange rigtige gode forslag, som alle er taget i betragtning i den videre udvikling. Alle forslag modtages med åbne arme, og betragtes som konstruktiv kritik, som vi i butikken kan og vil lære af.


Fokusområder som følge af kunde undersøgelserne
Der vil gennem august og september blive sat fuld fokus på, frugt og grønt. Derfor har vi besluttet os for, at målsætningen for den kommende kundetilfredshedsundersøgelse for friskheden af frugt og grønt, skal gå frem med over 10%. Friskheden for frugt og grønt fik en gennemsnits score på 3,87, hvilket vi i butikken anser som ikke tilfredsstillende, friskheden på frugt og grønt skal op på mindst 4,30 til næste måling.

På frugt og grønt siden, ændres fra, at vi har fået frisk frugt og grønt leveret 5 gange om ugen, til at vi fremover vil få leveret friskt frugt og grønt 6 gange om ugen. Dette skulle gerne sikre en endnu bedre friskhed i sortimentet, samtidig vil der blive endnu mere fokus på frugt og grønt, således kunden kan få de bedste råvarer.


Fremtidsplaner
Der arbejdes fortsat på en lang række forbedringsområder, her kan bl.a. nævnes, ny og større fryser, bedre skiltning/reklame, ny indgangsparti, maling af facade samt udvidelse af lager mod nord (gerne inden jul). Der vil i fremtiden blive salg fra teltet, af forskellige specielle varer (i øjeblikket sportstøj).

På længere sigt (2009-2010) ønskes butikken udvidet med det område der tidligere var flaskegård samt det nuværende kontor. Kontoret tænkes flyttet ud i nuværende lager, som samtidig yderligt skal udvides.


Personale
Butikschef Karsten Jensen, souschef Steffen Klintø og Annette Pedersen, har en række hjælpere:
Rene Jensen, Fie Johnsen, Daniel Sortkjær, Mathias Johnsen, Sacha Fisker, Malte Petersen, Maria Fisker, Jannik Albertsen, Janne Fisker samt Simon Fuglsang, der alle skal sikre en positiv og god stemning i butikken, for at opnå den bedste betjening.

Rebecca Plon er stoppet i sit fritidsjob, for at komme videre med sin uddannelse. Rebecca ønskes alt mulig held og lykke med sin uddannelse.


Kunden i centrum
Kunderne skal fortsat opleve butikken som dynamisk og energisk. En butik hvor der altid vil være en humørfyldt og positiv stemning, hvor alle har lyst til at komme.

Fokus vil være på høj kundepleje/service og tilfredse kunder. Derfor vil der fortsat blive udført kundetilfredshedsundersøgelser, der har til formål at sikre de bedste varer, og den bedste betjening ud i fremtiden. Næste kundetilfredsheds undersøgelse vil blive foretaget oktober 2008.

Det er personalets målsætning, at fastholde den meget høje tilfredshed der blev opnået i juni måned.
Det kan kun sikres ved at vi i butikken er meget opmærksom på altid, at gøre det optimale.

Kundetilfredshedsundersøgelse i hovedtal:

Spar_kundeus_pr_aug08

 

Vi vil her benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder en fortsat god sommer – med håb om at vi til fælles gavn kan sikre butikkens overlevelse ud i fremtiden.

Besøg butikken, og oplev den positive stemning, det er byens og lokalområdets fælles aktiv.

 

Med venlig hilsen SPAR Købmanden i Nørager
Karsten Jensen, Keld Pedersen, Bent Johnsen