Til forsiden

NØRAGER KØBMANDSBUTIK’S FORRETNINGSUDVALG skriver
1. december 2006:

Købmanden i Nørager
– din egen butik i lokalsamfundet


Historie
Købmandsbutikken har nu kørt i godt et år. Vi har af forskellige omstændigheder haft stor udskiftning i personalet. Årsagen har været sygdom og barsel.
   Der var budgetteret med et resultat tæt på nul i det første år, det har dog vist sig en del anderledes.

Situationen er den at vi de første 5 måneder havde et underskud på ca. 180.000,- kr.
   2. kvartal var på ca. nul kr. hvilket pegede meget positivt fremad. Situationen har imidlertid vist, at 3. kvartal har været markant dårligere end forventet med et negativt resultat på ca. 110.000,- kr. mod et forventet positivt resultat på ca. 30.000,- kr. Det negative resultat for 3. kvartal har fået forretningsudvalget til, i samråd med beboerforeningen og konsulent fra Spar, at søge en nye veje.

Det er forretningsudvalgets opfattelse, at butikken har brug for en butikschef, der vil kunne skabe et forretningsgrundlag og en fremdrift, der vil være markant anderledes end den der har kunnet skabes til dato.
   Personalet har gjort en kæmpe indsats for at få butikken til at køre, hvilket vi skylder dem en meget stor tak for.
   Vi står i dag med nogle regnskaber og tal der vil kunne danne grundlag og basis for at få en butikschef. Regnskaberne danner således et pålideligt grundlag for en fremtidig drift.

Fremtid
Det er vigtigt, at vi alle støtter og bakker op omkring butikken, og at vi alle fortæller de positive historier fra og om butikken. I Nørager har vi et sammenhold som af mange betegnes som helt unikt, hvilket naturligt giver en vis stolthed for den enkelte borger.
   Det gælder ikke kun boldklub, beboerforening og børnehave. Nu er vi alle i lokalsamfundet blevet medejer af købmandsbutikken. Det at være medejer stiller selvsagt også krav til fællesskabet, idet der nu udvises ekstra ansvarlighed og loyalitet overfor butikken.
   Sammen er vi stærke … og for at nå vores fælles mål både resultatmæssigt og socialt, må vi skabe et endnu stærkere fællesskab og sammenhold. Kunderne skal opleve butikken som dynamisk og energisk. En butik hvor der altid skal være en humørfyldt og en positiv stemning, en butik hvor alle har lyst til at komme og vil betragte det som en oplevelse i sig selv.

Det er forretningsudvalgets opfattelse, at butikken i fremtiden skal blive en succes og et fortsat aktiv for byen. Der er ligeledes planer om udvidelse af lagerfaciliteterne.

Vi forventer efter det første år med et negativt resultat på ca. 300.000,- kr., at vi allerede i 2007 vil se en forretning, som vil give et markant bedre resultat – et resultat på ca. nul kr.

Pr. 1. februar 2007 søges således ny butikschef til at varetage den daglige drift og til at udvikle butikken i en positiv retning.

 

Forretningsudvalget