Til forsiden

Specialklubben for rugehøns

Foreningen optager medlemmer fra hele verden, dog er de fleste medlemmer fra Nørager og omegn.
   Foreningens formål er at gøre noget i praksis, så hønernes rugeinstinkt fremmes.
   Præcis det modsatte af, hvad industrien gør! Her er ethvert rugeinstinkt uønsket. Enten skal kyllinger være "kød", dvs. de får vækstfremmende foder i 21 dage, herefter slagtes de (slagtes de ikke, vil de efter få dage brække benene af vægten fra deres KØD!
Eller kyllinger skal vokse op til at være burhøns, der ved hjælp af hormonfoder LÆGGER ÆG!
   Snart er der ikke en høne tilbage, der ved hvordan man ruger kyllinger ud og tager sig af afkommet. Høns, der viser rugeinstinkt bliver aflivet straks!

En kylling, der er ruget ud i en rugemaskine – og ikke selv har oplevet en rugemors omsorg – kan ikke selv ruge kyllinger ud...
   Derfor har vi vores klub, der består af mennesker med opdræt af rigtige rugehøns og kyllinger samt alle slags sympatisører. Du behøver altså ikke at have høns for at være medlem!

Vi har et oplysende og yderst morsomt medlemsblad.
Det koster 100 kr. pr. år at være medlem.
   Vi mødes et par gange om året til generalforsamling med spisning – oftest medlemmernes egne frembringelser af kylling, høns eller andre fjerkræ – ingen tvang! – samt fremvisning af fjerkræ og konkurence om den mest harmoniske samling af høne med kyllinger.

Alle er velkomne!
Indmeldelse (incl. tilsending af medlemsblad(e) tlf.: 21 79 35 26.

Brug hjemmesiden

  • Alle er velkomne til at maile vedr. arrangementer og indlæg om aktiviteter, tiltag eller interessante ting, der sker i Nørager til redaktøren. Se også siden med Information
(Artikler og tekst er forfatternes eget ansvar og er ikke nødvendigvis et udtryk for hverken redaktørens, beboerforeningens, erhvervsdrivendes eller sponsorers holdning.)