Til forsiden

Vi har 158 gæster online

 
 

<- Tilbage til indholdsfortegnelsen

Indstilling af Nørager til „Årets Landsby 2013“

6. Landsbyen eller gruppen af landsbyer har trodset særligt vanskelige vilkår

Den største præstation har været bevarelse af købmanden. I første omgang blev den købt af byens investeringsforening med et kontant bidrag fra borgerne på kr. 500.000, der hurtigt blev indsamlet (red: se artiklen her). Siden hen er den blevet overtaget af private beboere. I 2011 indkaldte den nuværende ejer af købmandsbutikken borgerne til et møde i forsamlingshuset, hvor han orienterede om – og fremlagde tegninger på – en udvidelse, som han havde tænkt at gennemføre. Men gennemførelse ville kun ske, såfremt borgerne syntes det var en god ide. Pr. 01.11.12 var der officiel indvielse af den nye tilbygning. Det er FANTASTISK. I alle andre landsbyer lukker man den lokale dagligvareforretning. I Nørager går man den anden vej. Åbningstiden er fra kl. 06.30-22.00 hver dag. Så der er et enormt højt serviceniveau. Tænk sig, som landsbyborger at kunne handle indenfor så stort et tidsrum hver dag – også lørdag/søndag. Det har betydet, at købmanden har kunnet tiltrække kunder udefra, specielt feriegæster fra sommerhusområderne. FLOT GÅET !!

En stor præstation har også været etablering og bevarelse af byens børnehave. Byens investeringsforening har også muliggjort etablering af Nørager Børnehave, idet byen (investeringsforeningen) har overtaget den gamle skole i byen, og derved muliggjort etablering af Nørager Børnehave, der nu har eksisteret i en del år. Byen støtter meget op om deres lokale børnehave – også med frivilligt arbejde – og en billig husleje.


Nørager børnehave

 

Nørager børnehave

 

Er etableret i den gamle skole, som ejes af Nørager udviklingsselskab. Børnehaven, der er en selvejende institution, har ca. 45 børn, og eksistensen af børnehaven er kun mulig, fordi der har været opbakning fra menighedsrådet (tilknyttet organisationen Menighedernes Daginstitutioner), borgerne, beboerforeningen og Norddjurs kommune, med hvem der er indgået driftsoverenskomst. Menighedsrådet og beboerforeningen er repræsenteret i børnehavens bestyrelse.

Yderligere en præstation er også bevarelse, fornyelse, vedligeholdelse m.v. af det lokale forsamlingshus. Der er – og bliver brugt oceaner af frivillige timer i det lokale forsamlingshus.


Danner rammen ved festlige lejligheder – og når spørgsmål af større karakter skal drøftes. Det er også her, at f.eks. fastelavnsfest, dilettant, revy m.m. afholdes.

 

Nørager forsamlinghus

 
Af Bente Hedegaard
 
 
 

Til toppen af siden

Tryk evt. på F5 knappen et par gange for at opdatere skærmbilledet.

 
 
Sponsorer:
 
Sparekassen
Djursland
 

Via det gode kendskab til vores kunder, kan vi ofte træffe en hurtig beslutning over telefonen. Resultatet er handlefrihed, som følge af et godt samarbejde. Det glæder vi os til også at tilbyde dig!

Langgade 42, Vivild
8961 Allingåbro
Tlf.: 86 48 60 22
Fax: 86 48 68 19
E-mail: klik her

 
 
Nørager Djursland Årets Landsby 2013
 
 
Nørager Djursland Årets Landsby 2013
 
 
 
Indlæg, gode forslag, punkter til arrangementskalenderen og annoncer er velkomne – se Information
 
 
Webdesign: Finn Petersen, art being  ·  Nørager by illustration: Mogens Buus, Lightstone Media
© Nørager Beboerforening 2004-2022